Blog

Det oser langt væk af dårlig samvittighed, når især socialdemokratiske borgmestre så stærkt taler imod nødvendigheden af, at lovfæste svage pensionisters ret til en anstændig behandling.

Borgmestrene forklarer, at det er kommunernes ansvar at sørge for omsorgen. Men erfaringen viser, at kommunerne ikke har formået at leve op til dette ansvar. De sager om kritisable forhold for svage ældre, der har været fremme i pressen, taler sit tydelige sprog. Og så kan man gætte på, hvor mange flere tilfælde der er, som aldrig når frem til offentlighedens kendskab. For mange ældre, der er afhængige af hjælpen, tør ikke klage af frygt for følgerne.

De bugnende kommunale pengekasser får også borgmestrenes besparelses-undskyldning til at lyde ikke så lidt hult.

Regeringens forslag om en milliard stor pengetilførsel til området lyder så flot lige indtil, det viser sig, at det strækker sig over en årrække på 4 år. Tidligere års erfaringer viser jo, at kommende finanslovsforlig nemt kan ændre på disse løfter, medens et lovmæssigt retskrav er sværere at ophæve igen.

Umiddelbart før socialdemokraterne indgik i den nuværende regering, var partiets politik helt i overensstemmelse med det, som enhedslisten har stillet som krav for at medvirke i finansloven. Men i stedet for at få gennemført socialdemokratisk politik indgår socialdemokraterne i et finanslovsforlig med de borgerlige. Det er desværre ikke første gang socialdemokraterne løber fra sine valgløfter fra sidste valg, så mon ikke den dårlige samvittighed også bør gælde socialdemokraterne i regering og folketing, som åbenbart har gjort det til en dårlig vane at lufte sin utroværdighed.    

Natten har sin egen stemning, som er velegnet til at tænke store tanker. Jeg sidder og kigger ud i mørket, himlen er overskyet og sort. Nærmere ved jorden kaster gadelyset sit skær på træerne i skellet ind til min nabo.

Jeg lader øjnene vandre ud i mørket gennem den firkant, som udsynet gennem ruden giver. Et lille svagt lysglimt viser sig på himlen. Inden, jeg får se efter, er det væk igen. Nej – det er der. Lysglimtet bliver til en stjerne – en sky glider fra himlen og lader mig få et kig ud i rummet til en enlig stjerne. Vi er en del af et stort univers – der må være noget derude – noget, som er større, end os? Natten er god til at befordre store tanker – også om det guddommelige i universet.

Et øjebliks distraktion, hvor jeg bliver opmærksom på noget, som bevæger sig på rækværket, der omgiver min lille plet jord. Er der et levende væsen på jagt i natten. Nej det er en busk, hvis grene lige rager op over rækværkets øverste kant, hvor de bliver bragt i bevægelse af et vindpust, så de laver bevægelige skygger for gadelyset.

Et øjebliks mystik er ophævet. Jeg retter igen blikket mod himlen og kigger efter min stjerne. Den er ikke at se. En lidt beklemt følelse af ensomhed breder sig i systemet.

Jeg bestemmer mig for at gå i seng igen og forsøge at sove. Jeg rejser mig – famler gennem mørket hen imod lyskontakten – og får et udkig gennem et andet vindue, hvor pludselig et mylder af stjerner viser sig gennem åbninger i skydækket. Nej – jeg har ingen grund til at føle mig alene – det guddommelige univers er der, selv om jeg i perioder kun ser de skyer, som også er en del af den store helhed.

Mon ikke det er muligt at sove trygt, til den nye dag kalder?

I aften var en af de helt specielle danske sommeraftener, som indbyder til at blive siddende på terrassen og opleve naturen gå til ro, medens mørket stille sænker sig.

Efterhånden som solen forsvinder under horisonten og lyset dæmpes stilner fuglesangen også af - tusmørket udvisker konturerne - og træerne, som før stod tydelige mod aftenhimlen, bliver nu bare mørke skygger. Også de enkelte små lette skyer fortoner sig på himlen, og efterhånden som solens sidste stråler ikke længere giver himlen sit purpurskær, tændes der lys i stjernerne. En enkelt flyvemaskine lader sig ane med sine stilfærdigt blinkende lys over nattehimlen og efterlader en svag støj i stilheden.

Nattens lyde har taget over - en puslen høres både her og der, uden det er muligt at se, hvad der rører sig. Fantasien får frit løb, indtil den meditative tilstand indfinder sig og tiden står stille i intens væren.

Indtil sidste uge blev borgerne, når de henvendte sig til borgerservice på rådhuset i Horsens, mødt af en medarbejder i form af et rigtigt levende menneske. Men det er slut. I stedet bliver man nu mødt af en EDB skærm, hvor man må betjene sig selv.

Når man tænker på, at det i stort omfang er mennesker uden særlige EDB kundskaber, som har behov for at henvende sig personligt på rådhuset, er det en grov tilsidesættelse af borgerne, som her er sket. Kommunen er et fællesskab af og for alle borgerne. Og rådhusets borgerservice bør derfor være det sted, hvor borgerne netop møder fællesskabets service – især for alle de medborgere, som ikke har mulighed for at betjene sig selv hjemmefra via computeren.

Borgerservice er indgangen til f. eks. alle de sociale ydelser og derfor et sted, vi alle på et eller andet tidspunkt har behov for kontakt til – mange gange med dybt personlige og måske alvorlige problemer, hvorfor det er en ufattelig menneskefjendsk tankegang, at den eneste indgang til hjælp fra fællesskabet er en kold og upersonlig EDB skærm.

Det er fint og godt, at alle de borgere, som mestrer EDB kan betjene sig digitalt. De rationaliseringer og lettelser, teknikken giver mulighed for, skal vi bestemt ikke undlade at gøre brug af. Men vi må ikke i iveren for at gøre alt digitalt se bort fra den store gruppe medborgere, som ikke mestrer den nye teknik. Vi er alle en del af fællesskabet, og det må derfor være fællesskabets – kommune og stat – forpligtelse at tilgodese alle borgerne. Også de uden EDB kundskaber, hvoraf mange måske har mere behov for fællesskabet end alle de velbjergede, som også er med på den nye teknik.

I torsdags klippede borgmesteren snoren til den nye digitale skranke og bød på kaffe og kage. Snoren burde have været af sort sørgebånd og kaffebordet gravkaffe over endnu et område, hvor samfundet viser sig fra en menneskeværdig side.

Forskere og kunstnere protesterer

Åbent brev til regeringen og de ansvarlige politikere

I en årrække har læger advaret imod, at anvendelsen af antibiotika i landbruget medfører, at stadig flere bakterier bliver resistente over for antibiotika. Alligevel omtales jævnligt forurening med resistente bakterier i animalske fødevarer. Senest er det kommet frem, at hver anden, danske kylling er forurenet med resistente colibakterier. I juli måned 2012 kom det frem, at anslået 40.000 danskere har været ramt af campylobakterinfektioner fra fjerkræ, selvom man i en årrække har haft en handlingsplan, der skulle nedbringe netop disse infektioner. De seneste tal for 2012, hvor man har udtaget prøver af svin på slagterier viser, at 88 % af de undersøgte svin var positive for MRSA CC398. 10 % af det dansk producerede svinekød, som købes af forbrugerne, indeholder MRSA CC398. .

Det ser for os ud til, at situationen er ude af kontrol. Det uhæmmede forbrug af antibiotika og metalliske vækstfremmere som zink og kobber fører til stadig flere antibiotikaresistente bakterier, som truer menneskers sundhed. Vi mener ikke, at det er ansvarligt at afvente nye forlig og planer. Myndighederne er håbløst bagefter i kampen imod resistente bakterier, for der opstår hele tiden nye. Samtidig er det tydeligt, at såvel store dele af landbruget som visse kredse inden for dyrlæge- og medicinalindustrien gør sin indflydelse gældende for at bekæmpe enhver indskrænkning af antibiotikaforbruget med alle midler.

Risikoen ved den eksisterende produktion blev udtrykt af WHO’s generaldirektør, Margaret Chan, ved hendes besøg i Danmark sidste år: ”Den post-antibiotiske æra vil betyde enden på den moderne lægevidenskab, som vi kender den i dag. En almindelig streptokok-halsbetændelse eller en hudafskrabning på et barns knæ vil igen kunne dræbe. Visse avancerede behandlinger, som hoftealloplastik, organtransplantation, kemoterapi af kræft og behandling af for tidligt fødte børn vil blive meget mere vanskelige eller endog for farlige at gennemføre” (citeret i det første nummer af EPI-Nyt fra 2013) .”

Ved at omlægge produktionen vil dansk landbrug have en mulighed for at være banebrydende, fx ved at indføre probiotika og andre nye metoder frem for lægemidler.

Vi mener derfor, at resistensproblemerne, som jo kan ramme os alle når som helst, skal løses omgående ved, at man omlægger produktionen, reducerer anvendelse af antibiotika drastisk og forbyder brugen af metalliske vækstfremmere til dyr. Brugen af antibiotika skal være en undtagelse og ikke som nu en regel i husdyrproduktionen.

Nu må regeringen og politikerne vågne op. Ikke flere kommissioner eller samråd. Dette problem har været kendt i årevis, og nu er tiden kommet til at der gøres noget konkret ved det.

Reducér antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen til et minimum.
Forbyd brugen af metalliske vækstfremmere.
Læg afgifter på antibiotika til brug i husdyrproduktionen.
Øg kontrollen med antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.
Øg straframmen ved illegalt forbrug.
Forlang at det oplyses til forbrugeren, om der har været anvendt antibiotika i produktionen.Hans Jørn Kolmos, Dr. Med.Prof. i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet
Thomas Blachman
Kjeld Hansen, landmand og forfatter
Camilla Plum
Jens Jørn Steiniche, tidl. laboratoriechef i foderstofbranchen
Niels Hausgaard
Ole Færgeman, Professor ,MD, DMSc v. Aarhus Universitetshospital
Martin Spang Olsen
Rune-Christoffer Dragsdahl, antropolog, cand.scient.anth, Københavns Universitet
Lars Muhl
Githa Ben-David, forfatter og lydterapeut
Kasper Winding
Philippe Granjean, Professor, MD, DMSc, Odense Universitets Hospital
Poul Krebs
Jette Rosenkvist
Simone Bendix

Nyeste kommentarer

24.06 | 23:44

hej totalt søde kay

...
23.06 | 09:49

Køre Lise
Jeg tænker tit på dig.
Jeg ringer til dig i morgen
Knus
Alain Coutté
💕

...
22.05 | 21:32

Hej Kay ser meget op til dig

...
20.05 | 21:07

Fed hjemmeside kay Lise

...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE